Latest Tweets:

 1. sharada-the-astronaut reblogged this from clariecandy
 2. clariecandy reblogged this from clariecandy and added:
  Woah when did this get those notes o_o Thank you guys ;u;
 3. deskoru reblogged this from clariecandy
 4. nostalgiascape reblogged this from clariecandy
 5. queendelcatty reblogged this from clariecandy
 6. riku-nakamura reblogged this from clariecandy
 7. alteara-havenwic reblogged this from angelshizuka
 8. musicbee15 reblogged this from angelshizuka
 9. vulpiximisa reblogged this from angelshizuka
 10. angelshizuka reblogged this from clariecandy
 11. saiyanpride248 reblogged this from clariecandy
 12. ingthing reblogged this from clariecandy
 13. cadoized reblogged this from corink
 14. penpernickle reblogged this from vintageluke
 15. kirafrog reblogged this from yumizoomi
 16. frikkenmuffins reblogged this from paderian
 17. vampireanton reblogged this from desukorureiton
 18. im-rabbi-the-raccon-desu reblogged this from clariecandy
 19. procrastinatingattorney reblogged this from corink
 20. polandspringz reblogged this from clariecandy
 21. booty-tycoon reblogged this from paderian
 22. paderian reblogged this from desukorureiton
 23. sunsoftemper reblogged this from yumizoomi
 24. yumizoomi reblogged this from vintageluke
 25. boime1k reblogged this from desukorureiton
 26. vintageluke reblogged this from clariecandy